SDL versiunea 1

SDL

Introducere

Capitolul 1 –  Prezentarea teritoriului

Capitolul 2 –  Componența parteneriatului

Capitolul 3 – Analiza SWOT

Capitolul 4 – Obiective, priorități, domenii de intervenție

Capitolul 5 – Prezentarea măsurilor

Capitolul 6 – Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene)

Capitolul 7 – Descrierea planului de acțiune

Capitolul 8 – Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

Capitolul 9 – Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei

Capitolul 10 – Planul de finanțare al strategiei

Capitolul 11 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Capitolul 12 – Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale

ANEXE SDL

Anexa 1 – Acord de parteneriat. Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Surani, județul Prahova cu alte autorități locale, instituții și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile, în vederea constituirii GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „PLAIURI PRAHOVENE”

Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului. Date statistice pentru localitățile: Apostolache, Chiojdeanca, Păcureți, Podenii noi, Salcia, Sîngeru, Surani.

Anexa 3 – Componența parteneriatului

Anexa 4 – Planul de finanțare

Anexa 5 – Harta administrativă

Anexa 6 – Documente animare

Anexa 7 – Documente membri parteneri

Anexa 8 – Atribuții, fișe de post

Fisa de solicitare a informațiilor/documentelor suplimentare

Meniu