IMPORTANT

PREZENTARE

GAL PLAIURI PRAHOVENE este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în partea de N-E a județului Prahova, în vecinătatea orașului VALENII DE MUNTE, fiind străbătut de numeroase drumuri județene și comunale, care împreună formează o importantă rețea de transport ceea ce facilitează accesul in teritoriu crescându-se astfel potențialul economic al zonei.

Teritoriul parteneriatului este omogen, are o suprafata de 172,46 kmp constituit fiind din urmatoarele unităţi administrative-teritoriale ale judeţul Prahova-parteneri publici 19,35 % Comuna Surani, Comuna Pacureti, Comuna Podeni Noi, Comuna Apostolache, Comuna Chiojdeanca, Comuna Sângeru alături de ceilalți 23 membri, care reprezinta mediul privat ,societatea civila avand o pondere de 80,65%- in componenta GAL.

Microregiunea se regaseste in zona colinară -subcarpatica. Clima este temperat-continentală moderată, cu ierni geroase, cu ninsori relativ abundente, cu veri calde, secetoase, primăverile sunt scurte, iar toamnele reci. Climatul este tipic subcarpatic, iar din punct de vedere al etajului climatic prezintă o nuanta specific colinara datorită influenţelor arcului carpatic. Datorită pozitionarii sale, microregiunea se bucură de privilegile zonelor HNV, in acest context se situează parțial, in teritoriul GAL pe raza comunelor Surani Terenuri Agricole cu Valoare Naturală Ridicată (High Nature Value) terenuri caracterizate de prezența vegetației naturale și semi-naturale (pășuni), bogată în specii, într-un peisaj neîntrerupt ce include elemente naturale precum gardurile vii, zone împădurite sau cu arbuști, pâraie (Lopatna si Sarata), și petece de pământ cultivat și livezi.

Meniu