Apel selecție 2/2019

Apel selecție varianta detaliată

Apel selecție varianta sintetică

Rapoarte de evaluare, de selecție și se contestații

– Ghid finanțare M1/2A

– Anexe

– Fișa măsuri

Procedura de evaluare

Procedura de selecție

Meniu